top of page
cover_4_full_filtr.png
Belo_logo__logo_s_dovetkem_horizontalni_varianta_RGB_471x71_BLUE.png

Naše advokátní kancelář BE.LO vznikla na podzim roku 2021. Naše právní služby poskytujeme vždy se stoprocentním nasazením, maximálně efektivně a v zájmu cílů vytyčených našimi klienty.

O nás

• •

SPOKOJENÝ KLIENT

V naší advokátní praxi čerpáme z našich dosavadních pracovních zkušeností za současného neustálého prohlubování znalostí v rámci naší profese. Naším cílem je mít spokojené klienty, kteří vědí, že své právní problémy svěřili do těch správných rukou. Nad to věříme, že mimo porozumění právu, si advokát musí umět s klientem porozumět i lidsky, o což se snažíme v rámci každé naší spolupráce.

Tým
Marta_filtr.png

• •

MARTINA BECHYNSKÁ

Jsem advokátkou poskytující právní služby jako partnerka advokátní kanceláře BE.LO sídlící v centru Prahy.

 

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia se mi poštěstilo strávit semestr v holandském Maastrichtu a absolvovat několik studijních stáží.

Mou pracovní kariéru jsem zahájila v advokátní kanceláři PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., kde jsem se věnovala především korporátnímu právu, právu duševního vlastnictví a právu informačních technologií, což zůstalo mou hlavní doménou v rámci celé dosavadní právní praxe.  Následně jsem přešla načerpat cenné zkušenosti do advokátní kanceláře, ve které jsem se věnovala generální praxi.

 

Po absolvování advokátních zkoušek jsem po určitou dobu poskytovala své právní služby jako samostatný advokát. Klientů však postupně přibývalo a já nechtěla ubírat na kvalitě poskytovaných služeb. Zároveň jsem toho názoru, že více hlav více ví. Proto jsem spojila své síly s mou kolegyní Šárkou v rámci advokátní kanceláře BE.LO s cílem přinést našim klientům ty nejlepší právní služby.

• •

ŠÁRKA LOUKOTOVÁ

Jsem advokátkou poskytující právní poradenství na míru potřebám klientů. Společně s mou kolegyní Martinou Bechynskou jsem partnerka advokátní kanceláře BE.LO.

 

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a toto studium jsem doplnila také na Právnické fakultě University of Otago, na Novém Zélandu.

 

Zkušenosti převážně na poli obchodního a transakčního práva jsem získala v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích, kde jsem měla příležitost být součástí mnoha významných transakcí na českém trhu.

 

Za svou kariéru jsem pracovala v týmech advokátních kanceláří PricewaterhouseCoopers Legal, PRK Partners a PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář.

 

Po třech letech úspěšného fungování jako samostatná advokátka je mi ctí spolupracovat s Martinou a dále společně poskytovat našim klientům právní služby založené na individuálním přístupu, flexibilitě a dostupnosti při zachování nejvyšší úrovně kvality.

Sarka_filtr.png
koncipient_filtr.png

• •

EVA REGNEROVÁ

V advokátní kanceláři BE.LO pracuji jako advokátní koncipientka.

 

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Marketingovou komunikaci a PR také na UK.

 

Během studia Právnické fakulty jsem měla možnost absolvovat několik studijních stáží a získat zkušenosti v advokátních kancelářích věnujících se primárně generální praxi. Také jsem se podílela na projektu zabývajícím se zastavováním neoprávněných exekucí a pomáhala v právní poradně.

 

Jsem ráda, že můžu pracovat v advokátní kanceláři, ve které se ke klientům přistupuje individuálně a pro každého z nich se hledá flexibilní a kreativní řešení.

• •

KATEŘINA SUK

Jsem advokátní koncipientkou v advokátní kanceláři BE.LO.

 

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Následně jsem absolvovala Cambridge Business School v oboru Executive LLM a EDU Effective Business School v oboru Effective MBA. V průběhu své kariéry jsem se věnovala zejména oblasti stavebního smluvního práva a veřejných zakázek. Podílela jsem se na zavádění digitalizace do stavebnictví a odpovědného veřejného zadávání do praxe nejenom územních samosprávných celků.

 

Své zkušenosti nyní ráda předávám v rámci poskytovaní služeb pro naše klienty, a to v nejrůznějších oblastech práva. Blízký je mi nejen profesionální, ale i lidský přístup ke každému klientovi, což je i filozofií celé advokátní kanceláře BE.LO.

BELO_II.png
Služby

• •

PRÁVNÍ SLUŽBY

Díky spojení našich sil a know-how Vám poradíme v mnoha oblastech práva a zajistíme koordinaci a přípravu i rozsáhlých a komplikovaných projektů.

 

Zároveň si nehrajeme na odborníky na všechno, a proto v případě, že k nám přijdete s věcí, jež nespadá do naší agendy, vždy najdeme způsob nebo spolupracujícího odborníka, na kterého se budete moci obrátit v souvislosti s Vaší záležitostí. Obraťte se na nás a my Vám rádi předáme naše zkušenosti a najdeme cestu jak, Vaše záležitosti právně ošetřit.

• •

KORPORÁTNÍ PRÁVO, M&A

Zakládání a likvidace společností, správa společnosti a korporátní změny, přeměny společností, převody podílů či cenných papírů, právní poradenství při koupi/prodeji, právní prověrky (due diligence), strukturování projektů.

• •

NEMOVITOSTI

Příprava převodních, nájemních smluv, poradenství při koupi a prodeji nemovitostí, due diligence, kontrola nabývacích titulů, zřízení/zrušení věcných břemen, zástavní právo, financování nemovitosti, advokátní úschova.

• •

STARTUPY

Poradenství od založení přes přípravu smluvní dokumentace mezi zakladateli a investory, po přípravu VOP a další služby ve spojení se vznikem startupů a jejich fungování či financování.

• •

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Příprava licenčních smluv, registrace ochranných známek a patentů, obrana proti nekalé soutěži či zasahování do práv duševního vlastnictví, ochrana autorských práv.

• •

ŘEŠENÍ SPORŮ

Zastupování v obchodních a občanskoprávních sporech, vymáhání pohledávek, zastupování v exekučním řízení, soudní i mimosoudní řešení sporů.

DUO_filtr.png

• •

REFERENCE A PRO BONO

Mezi naše spokojené klienty patří:

CC_logo.png
borovka_logo.png
logo_terapi.png
Lanos_logo.png

Je nám ctí, že v rámci činnosti naší advokátní kanceláře poskytujeme bezplatnou právní podporu neziskovým organizacím a projektům, kterých si vážíme:

PN_logo.png
MF_logo.png
Kontakt

• •

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za odeslání!

• •

BE.LO advokátní kancelář s. r. o

IČO: 07394306  • • kancelar@akbelo.cz 

• •   728 577 994  • •  602 829 756

• •  kancelář Praha

Masarykovo nábřeží 246/12, 110 00 Praha 1, Nové Město

• • kancelář České Budějovice

Hroznová 62/7 České Budějovice 1,

370 01 České Budějovice

bottom of page